Publicerad: 2014-11-12 13:06 | Uppdaterad: 2014-11-12 14:01

Tekoppar som inspirerar forskare

Hallå där Christian Rück, forskare vid Karolinska Institutet, du har publicerat en serie på ditt instagram-konto där du betygsatte olika universitetsmuggar. Berätta om det!

– Allt på mitt instagramkonto är forskningsrelaterat och att berätta om och betygsätta olika tekoppar är ett sätt för mig att beskriva de olika universitet som jag har haft att göra med i arbetet. För mig är det en kul grej att ha kvar en kopp som minne från de här platserna för de berättar något om universitetets historia.

– Jag jobbar som överläkare i Huddinge inom psykiatrin och forskar främst om tvångssyndrom och liknande sjukdomar och för att göra internetbaserad KBT som behandlingsform mer spridbar. Att jag är aktiv i sociala medier, framför allt på Twitter, beror på att politiker och allmänhet inte läser vetenskapliga tidskrifter. Genom sociala medier når jag dem, men också försökspersoner, nya medarbetare, journalister och andra. På instagram vill jag mest visa att forskningen kan ha glimten i ögat, som genom #vetenskapligtekopp.

UCLA-muggen fick 5 av 5 möjliga poäng, vad har den som de andra kopparna inte har?

– Dels tycker jag att den har en snygg och tidlös form, dels gillar jag att den har en stor logga. Men den får också pluspoäng för att UCLA är ett offentligt universitet som en gång skapades för att tillhandahålla fri utbildning. UCLA har haft stor betydelse för min utveckling eftersom de byggde sin psykiatriforskning på konkreta program för specifika patientgrupper, som exempelvis ”paniksyndromgrupper”. De är en förebild för psykiatrisk forskning och sjukvård som nu jobbar allt mer på liknande sätt.

instagram.com/christianruck

Mer om Christian Rück på rucklab.com.

En längre version av texten har tidigare publicerats i personaltidningen KI Bladet.