Publicerad: 2015-02-03 14:45 | Uppdaterad: 2015-02-03 15:01

Tekniksatsning på SciLifeLab gör avancerad cellanalys möjlig

SciLifeLab inrättar tre nya anläggningar för Single Cell Sequencing – en metod som gör det möjligt att sekvensera en enskild cells DNA. De nya anläggningarna bygger på unik kompetens som gör att svenska forskare kan dra nytta av den senaste tekniken för att studera enskilda celler. De sätts upp i Stockholm och Uppsala under våren 2015 och görs tillgängliga för forskare från hela landet. Målet är att regionen ska bli världsledande vad gäller analyser av celler på molekylärnivå.

Så kallade enkelcellsmetoder (single-cell på engelska) är en teknik som tillåter forskarna att identifiera ovanliga och viktiga undergrupper av celler i olika typer av vävnad och att på ett heltäckande beskriva egenskaper och funktioner hos enskilda celler. Bland annat kan man se hur uttrycket av unika gensekvenser förändrar cellen från ett tillstånd till ett annat, till exempel hur ett embryo utvecklas till en hel organism eller en cancertumör metastaserar.

Sten Linnarsson, senior forskare på institutionen för medicinsk biokemi vid Karolinska Institutet är huvudansvarig för Eukaryotic Single Cell Genomics facility som utgör en av tre anläggningar i det nya nationella centret.

– Konventionell biokemi och molekylärbiologi fokuserar på analyser av hela vävnadsprover och hela mikrobiella populationer eller samhällen, säger Sten Linnarsson. Den här tekniken – single cell genomics – har potential att revolutionera biologi och medicin.

Läs mer på SciLifeLabs hemsida.