Publicerad: 2015-01-29 09:00 | Uppdaterad: 2015-02-23 12:55

Teamarbete över yrkesgränser förbättrar vård efter stroke

Äldre personer som fått en stroke har bäst chanser att återgå till ett aktivt liv om vården är organiserad i team som arbetar över yrkesgränserna. Det visar en ny SBU-rapport, där forskare vid Karolinska Institutet medverkat som experter.

Varje år drabbas 25 000 personer i Sverige av stroke, som också är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har nu granskat en arbetsmetod som innebär att vårdteamet runt patienten samordnar utskrivningen från sjukhuset och att samma team ansvarar för rehabiliteringen i hemmet.

Det strukturerade teamarbete leder enligt SBU till att fler personer överlever och att färre behöver hjälp med vardagliga behov efter stroke. Sannolikt är metoden också kostnadseffektiv jämfört med vanlig rehabilitering, eftersom patienterna gynnas utan att den totala kostnaden ökar. Mycket få sjukhus i Sverige använder idag detta arbetssätt, uppger SBU i ett pressmeddelande.

De forskare från Karolinska Institutet som ingått i SBU:s expertgrupp är Lotta Widén Holmqvist, professor i sjukgymnastik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, samt Lena von Koch, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid samma institution.

Rapport

Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke”, SBU rapportnr 234, januari 2015.