Publicerad: 2015-09-15 15:11 | Uppdaterad: 2015-09-17 16:18

TÄVLA I VENTURE CUP -­ VINN 5 000 KR MED DIN AFFÄRSIDÈ

Vinn 5000 kr för din affärsidé från Venture Cup – en ideell organisation med Karolinska Institutet som en av arrangörerna.

Tävlingsbidraget för Moment Affärsidé ska innehålla ett välformulerat tävlingserbjudande samt en beskrvning av kunder och hur det går att tjäna pengar på idén och vara på högst 2 A4-sidor.

Den finns fyra kategorier att tävla i:

  • Life science & Teknik
  • Människa & Samhälle
  • Miljö & Energi
  • Webb, mjukvara och media

En vinnare i varje kategori utses i varje region. Stockholmsområdet räknas till till Venture Cup Region Öst. Alla som lämnar in en idé får tillgäng till Venture Cups Startup Package med bland annat skriftlig feedback på sin idé från Venture Cups professionella nätverk.

Tävlingsverktyg där du lämnar ditt bidrag och vidare läsning om t ex villkor finns på Venture Cups hemsida: http://www.venturecup.se/sa-tavlar-du/

Aktuell uppkommande deadline för Moment Affärsidé är 6 oktober 2015 kl 13.00.

Tävlingsbidrag kan lämnas in både på svenska och på engelska.