Publicerad: 2015-06-05 16:39 | Uppdaterad: 2015-06-08 09:32

Tanzanias president besökte KI

I samband med en officiell vistelse i Sverige besökte Tanzanias president Jakaya Kikwete Karolinska Institutet. Universitetet har ett mångårigt forskningssamarbete med Tanzania och på KI fick presidenten bland annat besöka ett labb för malariaforskning.

Tanzanias president Jakaya Kikwete besökte Sverige den 3–5 juni på inbjudan av statsminister Stefan Löfven. I programmet ingick ett besök på Karolinska Institutet som sedan många år har ett omfattande forskningssamarbete med Tanzania, som främst rör områdena kvinnors och barns hälsa, sjukvårdssystem, malaria och hiv/aids.

Presidentbesök TanzaniaDelegationen välkomnades till Aula Media av vicerektor för internationella frågor Maria Masucci, prorektor Kerstin Tham och dekan för forskarutbildning Anders Gustafsson, som inledde med en kort presentation av KI och universitetets samarbeten med Tanzania.

KI har sedan 2009 ett samarbetsavtal med Muhimbili University of Health and Allied Sciences, MUHAS, i Tanzania. MUHAS och KI har tillsammans utbildat flera doktorander och MUHAS är det universitet i Afrika med vilket KI har näst flest vetenskapliga sampublikationer.

KI har också deltagit i Sida-finansierade samarbeten mellan forskningsinstitutioner från Tanzania och Sverige.

Helena Kopp Kallner, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, berättade om hur deras forskning inom Världshälsoorganisationens samarbetscenter för reproduktiv hälsa, bland annat har lett till nya säkrare akut p-piller och förenkling av medicinska aborter. Globalt är osäkra aborter en vanlig dödsorsak bland kvinnor i fertil ålder. Centrets forskning visade nyligen att behandling av ofullständiga aborter med preparatet misoprostol kan utföras av barnmorskor på landsbygden i Uganda, lika säkert som av läkare. Därigenom ökar tillgängligheten till behandling, vilket kan rädda kvinnors liv.

Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och Andreas Mårtensson, docent vid samma institution, berättade om det drygt trettioåriga samarbetet mellan KI och Tanzania inom malariaforskning.

– Vi har byggt upp ett jämlikt samarbete där båda parterna bidrar med sina erfarenheter. Vi får del av lokal kunskap om malaria och har kunnat bidra med nya teknologier. Det har varit fruktsamt från båda håll, säger Anders Björkman.

Just nu handlar samarbetet bland annat om malariabekämpning på ön Zanzibar utanför Tanzania.

Tanzanian president visits labDelegationen förflyttade sig sedan till institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Där visade Richard Mwaiswelo, doktorand vid MUHAS som gör en del av sitt arbete på KI, några av de instrument han använder i sin forskning om malarialäkemedels effekt och resistensutveckling.

Som president har Jakaya Kikwete visat engagemang för mödra- och barnhälsa. Han utsågs också nyligen till ordförande i Förenta Nationernas generalsekreterares högnivåpanel om globala hälsokriser.

Presidentens Sverigebesök omfattade bland annat en audiens hos kung Carl Gustaf samt överläggningar med statsministern och utrikesministern.

Text: Sara Nilsson