Publicerad: 2021-10-11 10:02 | Uppdaterad: 2021-10-11 10:09

Tandvårdsutbildningarna vid KI ett gott exempel hos Jämställdhetsmyndigheten

Logotyp med flicka med spricka som är överstruken
Mål 5:2 Utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor. Bild: UNDP

När Jämställdhetsmyndigheten lyfter goda exempel på hur olika instanser arbetar för jämställdhet finns tandläkar- och tandhygienistutbildningen vid Karolinska Institutet med. Tandvårdspersonal har en unik möjlighet att upptäcka våldsutsatthet, därför utbildas KI:s blivande tandläkare och tandhygienister i detta.

Sedan 2019 utbildar Karolinska Institutet sina tandläkar- och tandhygieniststudenter om våld i nära relationer. Detta är ett viktigt bidrag i arbetet för att utrota våld mot kvinnor och flickor för att uppnå jämställdhet. Jämställdhet är det femte globala målet för ett hållbart samhälle, i Agenda 2030.