Publicerad: 2015-04-29 10:40 | Uppdaterad: 2015-04-29 10:47

Tandläkar- och tandhygienistutbildningar får godkänt efter åtgärder

Karolinska Institutet får betyget hög kvalitet på sina utbildningar som leder till tandläkar- och tandhygienistexamen efter att ha inkommit med åtgärder inom programmen som tidigare fått omdömet bristande kvalitet. Det innebär att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) inte längre ifrågasätter KI:s tillstånd att utfärda examen för de båda utbildningarna.

Förra året beslutade UKÄ att ge KI det samlade omdömet bristande kvalitet när det gäller utbildningarna som leder till tandläkar- och tandhygienistexamen. I och med beslutet riskerade lärosätet att förlora examenstillstånden för dessa.

Nu har KI redogjort för de åtgärder som ska genomföras och har också inkommit med en analys av orsaken till bristerna. UKÄ bedömer nu att utbildningarna uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och ifrågasätter inte längre KI:s examenstillstånd.

Läs mer om beslutet på UKÄ:s webbplats.