Publicerad: 2024-02-06 11:29 | Uppdaterad: 2024-02-06 11:29

Tack för bra genomförande av praktiskt prov för tandläkare med examen utanför EU/EES den 10 - 12 januari 2024

En hand synd genom ett staket, handen håller fram en bukett med orange gerbera
Foto: Pixabay

Praktiskt prov för tandläkare med examen utanför EU/EES genomfördes vid institutionen för odontologi den 10 - 12 januari 2024

Tack!

Tack alla medarbetare för mycket gott samarbete vid genomförandet.

Totalt var det 80 unika individer som deltog i hela eller delar av Praktiskt prov. Sex personer blev efter det här provet godkända på Praktiskt prov i sin helhet. De kan nu gå vidare till ett halvårs praktik på sin väg mot svensk tandläkarlegitimation.

Resultat

Preparationsprov (preklinisk del): 

64 deltagare varav 13 fick godkänt resultat, det vill säga godkänt på samtliga preparationer.

Kariespreparation 38/64 godkända

Endodontipreparation 38/64 godkända

Protetikpreparation 17/64 godkända

OSCE: 

65 deltagare varav 24 fick godkänt resultat, det vill säga godkänt på minst tre av fyra stationer.

Pedodonti/ortodonti 37/65 godkända

Oral radiologi/gerodonti 41/65 godkända

Akuttandvård 39/65 godkända

Endodonti 9/65 godkända