Publicerad: 2023-10-09 09:08 | Uppdaterad: 2024-03-25 12:28

Tack alla ni som deltog i Introduktion to Biomedicum-seminariet

"Kunskap är makt"! Med rätt kunskap om hur man lagrar kemikalier, agerar vid en brand, delar ett laboratorium eller rapporterar en incident skapar vi en arbetsmiljö som är bra för både dig och mig och miljön.

Gruppbild från introduktionsseminariet.
Katrin Pütsep, Jennie Eldh Bastman, Rebecka Jakobsson, Eva Palmer Helena Hatziantoniou, Johanna Steen. Photo: Ann-Charlott Zingmark. Foto: Ann-Charlott Zingmark

Frågor och svar från introduktionsseminariet

F: Hur många personer arbetar totalt i Biomedicum?
S: Närmare 1300 personer och det finns plats för ytterligare 300.

F: Har jag tillgång till hela byggnaden om jag får tillgång till entrén?
S: Om du arbetar i Biomedicum har du tillgång till entrén och kvarteren, med vissa undantag. Kontakta din handledare eller HR om du behöver tillgång till ytterligare faciliteter.

F: Är FM-tjänsten för alla?
A: Ja. Har du din arbetsplats i Biomedicum betalar du FM-avgiften och därigenom kan du använda all service som FM tillhandahåller.

F: Finns det en lista över alla produkter i Supply Center?
S: Ja, klicka på länken för att få tillgång till ett delat dokument där alla produkter är listade.

F: Behöver jag tillstånd från FM för att använda CMR-rummet?
S: Nej. Men du måste göra en riskbedömning som arbetar med CMR-klassade kemikalier. Du måste också undersöka om det finns möjlighet att ersätta den CMR-klassade kemikalien med en mindre farlig kemikalie.

F: Vad är det genomsnittliga antalet larm per månad för lågtemperaturfrysar? Hur många larm är falska?
S: Flera larm per dag, men vi har inte räknat dem. De flesta av larmen behöver ingen åtgärd från FM vad gäller tömning av frysen.

F: Finns det en mall för att skriva en riskbedömning?
S: Ja, beroende på vad som behöver riskbedömas finns det olika mallar. Läs mer på Biomedicums personalportal.

F: Har du -20 nödfrysar?
S: Nej, inga utsedda –20 frysar för evakuering. Men vi har en -20 frys som går att låna ifall du behöver tina din frys. Det finns även ett -20 rum på plan 2 för nödutrymning av -20 frysar.

Nästa introduktionsseminarium

Någon gång under våren 2024.

Med vänliga hälsningar,

Katrin Pütsep, Jennie Eldh Bastman, Rebecka Jakobsson, Helena Hatziantoniou, Johanna Steen and Eva Palmer. 

Några reaktioner från deltagare

"Bra kurs för dig som är ny på Biomedicum."
"Bra sammanfattning som påminner dig om vad du bör kolla in."
"Mycket bra introduktion."
"Alla som jobbar på Biomedicum borde delta i detta."