Publicerad: 2023-11-14 09:57 | Uppdaterad: 2023-11-24 14:33

Ta del av högskolepedagogiska kurser vid SU och KTH

Som anställd och anknuten till KI kan du ta del av kurser i högskolepedagogik vid SU och KTH, som ingår i alliansen Stockholm trio.

Som lärare eller involverad i utbildning har du möjlighet att delta i fortsättningskurser vid något av lärosätena. Du ansöker till kurserna utan kostnad, i mån av plats.

Exempel på kurser

Stockholms universitet:

Alla högskolepedagogiska kurser vid SU

Kungliga Tekniska högskolan:

Alla högskolepedagogiska kurser vid KTH

Seminarieserie: Pedagogiskt ledarskap

Du kan också anmäla dig till seminarieserien Pedagogiskt ledarskap vid Stockholms universitet. Åtta tillfällen för dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution och som vill få inspiration och möjlighet att stärka ditt pedagogiska ledarskap. Du får stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder.

Inför varje tillfälle läser du texter ur referenslitteraturen samt skriver en kortare text. Det är önskvärt att du har förkunskaper från grundläggande högskolepedagogiska kurser.

Seminarierna är mellan 1 februari och 20 november 2024, online eller på Stockholms universitet, Campus Albano. Läs mer och anmäl dig till Pedagogiskt ledarskap.

People working together.
Foto: Pixabay.