Publicerad: 2023-08-11 14:55 | Uppdaterad: 2023-08-11 14:55

T-celler stannar kvar i musklerna hos myositpatienter trots behandling

Muscle-infiltrating T cells in idiopathic inflammatory myopathies.
Muskelinfiltrerande T-celler i idiopatiska inflammatoriska myopatier. Foto: Karine Chemin

Forskare vid Karolinska Institutet har karakteriserat T-celler i muskelvävnaden hos patienter med den ovanliga sjukdomen idiopatiska inflammatoriska myopatier. Resultaten visar att samma T-celler kvarstår i muskeln över tid trots immunsuppressiva behandlingar. Studien publicerades i tidskriften EMBO Molecular Medicine Journal.

Idiopatisk inflammatorisk myosit (IIM eller myosit) är en ovanlig kronisk autoimmun sjukdom som är en klinisk utmaning på grund av variationen i behandlingssvar och återfall av symptom. Orsaken till myosit är fortfarande till största delen okänd, men både gen- och miljöfaktorer bidrar till utvecklingen av sjukdomen.

En viktig ledtråd är att musklerna hos patienter med myosit blir infiltrerade av T-celler, men en djupare analys av T-celler i vävnad saknas fortfarande. Dessa skulle kunna hjälpa till att förbättra befintliga behandlingar för varje patient samt förstå den molekylära patofysiologin.

– Vi utnyttjade befintliga muskelbiopsier för diagnossyften för att även utföra en djupare analys av T-celler i muskler och blod hos patienter med myosit, säger sisteförfattaren Karine Chemin vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet och fortsätter:

– Det viktigaste resultatet av denna studie är att visa att T-celler stannar kvar i de påverkade vävnaderna även under långvariga immunsuppressiva behandlingar. Vi antar att dessa celler, som expanderar i vävnaden, kan bidra till återfall och att sjukdomen blir kronisk. Vi gjorde också en molekylär kartläggning av dessa T-celler som vi hoppas kan användas för att bättre förstå sjukdomens patogenes och för att utveckla nya terapeutiska mål för svårbehandlade patienter.

Författarna siktar nu på att samla in prover från fler patienter för att få en bättre överblick över de molekylära skillnaderna mellan de olika myosit-subtyperna.

Bild på författarna
Foto: Christina Gerstner, Forskare som ingick i studien från vänster: Karine Chemin, Angeles Shunashy Galindo-Feria, Begum Horuluoglu, Alexandra Argyriou, Lina Marcela Diaz-Gallo, Ingrid Lundberg, Maryam Dastmalchi. Forskarna står framför byggnaden Center för Molekylär Medicin.

Publikation

"Single-cell profiling of muscle-infiltrating T cells in idiopathic inflammatory myopathies",  Alexandra Argyriou, Begum Horuluoglu, Angeles Shunashy Galindo-Feria, Juan Sebastian Diaz-Boada, Merel Sijbranda, Antonella Notarnicola, Lara Dani, Annika van Vollenhoven, Daniel Ramsköld, Inger Nennesmo, Maryam Dastmalchi, Ingrid E Lundberg, Lina-Marcela Diaz-Gallo, Karine Chemin,  EMBO Molecular Medicine, online 10 juli 2023, doi: 10.15252/emmm.202217240