Publicerad: 2016-04-23 08:01 | Uppdaterad: 2016-04-25 19:48

SyDAD kick-off 2016 – Internationell forskarskola inom Alzheimers sjukdom börjar i april

SyDAD kick-off, spring 2016. Photo: Selma Wolofsky, Dept of NVS, Karolinska Institutet.

SyDAD - Synaptic Dysfunction in Alzheimer Disease - är ett så kallat European Training Network (ETN) finansierat av ett Marie Sklodowska Curie-anslag. I SyDAD kommer 15 doktorander att utbildas, i kombination med ett samarbete kring ett forskningprogram med syfte att skapa ny kunskap kring mekanismerna bakom synaptisk dysfunktion vid Alzheimers sjukdom (AD).

Se fler bilder från kick-offen längst ner i denna artikel!

SyDAD leds av professor Bengt Winblad (koordinator) och forskaren Susanne Frykman (projektledare) vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet.

Samverkan och starka nätverk ska forma framtidens forskare

De 15 doktoranderna är försedda med det bästa möjligheterna att bli de forskare som leder utvecklingen inom Alzheimerforskning i framtiden. De utbildas i en miljö som kopplar samman akademi med läkemedelsföretag, skapar en förståelse för sjukdomen ur ett transnationellt perspektiv – från cell till samhäll –, samt ger kunskap om hela processen med att ta fram nya läkemedel.

Toppkandidaterna nu på plats

The SyDAD PhD students, Coordinator Bengt Winblad, Project Manager Susanne Frykman and Administrative Manager Gunilla Johansson.Den 21 och 22 april hade SyDAD ett kick-off möte på Vår Gård, Saltsjöbaden. Alla doktorander, deras handledare, partnerorganisationer och andra intresenter samlades då för att diskutera de 15 forskningsprojekt som ingår i SyDAD, doktorandutbildningen och andra aktuella frågor.

– Vi har haft två dagar med mycket intressanta diskussioner och presentationer. Det är så kul att äntligen få träffa doktoranderna som har antagits till projekten inom SyDAD. De sökte platserna och lyckades bli antagna i tuff konkurrens, eftersom det var många andra mycket välkvalificerade sökande. Nu ser jag fram emot att följa doktorandernas framtida karriärer och deras SyDAD-projekt, säger Susanne Frykman.

Syftet med kick-offen var också att de över 40 deltagarna skulle lära känna varandra bättre och öka möjligheterna till samarbete. Konceptet var mycket framgångsrikt – en hel del erfarenheter utbyttes, och forskarna kom att reflektera över nya aspekter på forskningsmetoder och vetenskapliga frågeställningar.

Kontakt

Susanne Frykman, projektledare

E-post: susanne.frykman@ki.se
Tel: + 46-8-58583625

Professor Bengt Winblad, koordinator

E-post: bengt-winblad-swedishbrainpower@ki.se
Telefon: + 46-8-585 854 74

Gunilla Johansson, administrativt ansvarig

E-post: gunilla.johansson@ki.se
Telefon: + 46-8-585 836 18

Bilder från kick-offen