Publicerad: 2017-12-01 10:48 | Uppdaterad: 2017-12-06 12:13

Swetox får europeiskt pris för humanare djurförsöksmetod

Två medarbetare vid Swetox, ett nationellt forskningscentrum inom kemikalier, hälsa och miljö, har tilldelats 6 000 euro för att ha utarbetat en ny metod för blodprovstagning på råttor och möss.

Priset delas ut av EPAA, European Partnership for Altarnative Approaches to Animal Testing, som är ett samarbete mellan EU-kommissionen och de största företagen inom läkemedels- och kemikalieindustrin.

Mattias Öberg, docent vid Institutet för miljömedicin och Swetox, arbetar tillsammans med de prisade medarbetarna på enheten för toxikologiska vetenskaper vid Karolinska Institutet, vilken utgör en central del av Swetox. Han beskriver på sin blogg hur de inom enhetens verksamhet utvecklat ett nytt arbetssätt som innebär att blodprover kan tas på försöksdjur utan att djuret behöver spännas fast, något som hittills varit praxis.

Prisutdelningen skedde i Bryssel den 22 november.

Swetox – Swedish Toxicology Sciences Research Center – är ett samarbete mellan elva svenska universitet inom toxikologisk forskning och utbildning.