Publicerad: 2015-04-21 10:42 | Uppdaterad: 2015-04-21 10:42

Sveriges största hjärt-lungstudie till Stockholm

Nu startar Sveriges hittills största befolkningsstudie om hjärt- och lungsjukdomar i Stockholm. 5 000 stockholmare ska hälsoundersökas i studien SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Studien leds av en nationell forskargrupp och drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

– SCAPIS ger stora möjligheter till nya genombrott för forskningen. Ett av målen är att med ett enkelt blodprov kunna upptäcka sjukdomar i hjärta, kärl och lungor långt i förväg, säger Tomas Jernberg, docent vid Karolinska Institutet och överläkare på Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, som blir ansvarig för SCAPIS i Stockholm.

SCAPIS har tidigare startat vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Kunskapsbanken som byggs upp blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. Deltagarna i studien är mellan 50 och 64 år och väljs ut slumpvis. Totalt kommer 30 000 svenskar att genomgå en hälsoundersökning inom ramen för SCAPIS. När studien är klar blir den störst i världen i sitt slag.