Publicerad: 2011-03-29 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-08 14:44

Sverige får ett FIFA Medical Centre of Excellence

Internationella fotbollförbundet (FIFA) har utsett Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning vid Karolinska Institutet till ett "FIFA Medical Centre of Excellence". Det är första gången som FIFA bedömer att ett forskningscenter i Sverige innehar tillräckligt god medicinsk expertis inom området.

Mikael Santoft, generalsekreterare för Svenska Fotbollförbundet framhåller att Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning har byggt upp en unik kompetens och lyckats samla både vård, forskning och utbildning under samma tak. Detta är resultat av ett välfungerande samarbete mellan Karolinska Institutet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Sophiahemmet, Capio Artro Clinic och Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Vi är naturligtvis stolta och glada över denna utnämning och den stimulerar till fortsatt utveckling inom det fotbollsmedicinska området, säger professor Suzanne Werner, verksamhetschef vid Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning vid Karolinska Institutet.

Konceptet FIFA Medical Centre of Excellence innebär att FIFA vill förbättra det fotbollsmedicinska omhändertagandet både på kort och lång sikt genom att fokusera på prevention och omhändertagande vid skador samt på forskning.

– Vårt samarbete med idrotten och speciellt vad gäller fotboll stärks nu ännu mer genom detta. Fotboll är den idrott som står för den ojämförligt största delen av våra idrottsskador, förklarar Magnus Forssblad som är VD och ortoped vid Capio Artro Clinic.

Karin Henriksson-Larsén, rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan hoppas att samarbetet med Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning och Capio Artro Clinic ska fördjupas.

– Vår gemensamma intention är att området runt Sophiahemmet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Stockholms Stadion ska bli ett idrottscampus, säger hon.

FAKTA

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning vid Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning inom det idrottsmedicinska området. Geografiskt är centret förlagt till Sophiahemmet i Stockholm med ambitionen att bli ett nationellt nav för svenska aktiviteter inom idrottsmedicin och en plattform för internationellt samarbete. Centrets pågående kliniska forskning är framförallt inriktad på knäskador, särskilt främre korsbandsskador. Kartläggningen rör allt ifrån uppkomstmekanism och fastställandet av riskfaktorer till behandling, rehabilitering och återgång till idrott. Målet med analys av uppkomstmekanism och riskfaktorer för att skadas är att försöka finna ett mönster som i sin tur kan leda till förebyggande åtgärder.