Publicerad: 2017-10-17 16:17 | Uppdaterad: 2017-10-17 16:21

Svenska Tvillingregistret – en infrastruktur av nationellt intresse - nu med stöd från Vetenskapsrådet

Under hösten 2017 beviljades Svenska Tvillingregistret ett femårigt anslag från Vetenskapsrådets utlysning för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse om 4,5 miljon kr per år. Anslaget kommer att användas för att upprätthålla registret, fortsätta att bjuda in 9-åriga tvillingar att ingå i registret, samla in DNA och göra genotypningar. Dessutom kommer pengarna att användas för att ytterligare förbättra tillgängligheten till data och verka för att fler forskargrupper i Sverige kan få använda det unika material som är samlat i registret. Som ett första steg kommer ett nationellt råd bildas med medlemmar från de universitet som stod bakom ansökan (Lund, Göteborg, Jönköping, Linköping, Handels, Örebro och Umeå). Rådets syfte blir att sprida kunskap om Tvillingregistret och underlätta diskussion om registrets framtid och utveckling.