Publicerad: 2010-04-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Svenska män mindre aktiva än vi tror

[NYHET 2010-04-29] Svenska män, särskilt de yngre, rör sig mindre än amerikanska män. Däremot är svenska kvinnor mer aktiva än de amerikanska. Det visar en jämförande studie från Karolinska institutet av amerikanska och svenska rörelsemönster.

Michael SjöströmFoto: Patrik Bergman

För första gången har man kunnat jämföra den faktiska fysiska aktiviteten hos två länders befolkningar. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften "American Journal of Epidemiology".

Vanligtvis bygger studier av fysisk aktivitet på frågeformulär där försöksdeltagaren själv får skatta sin aktivitet, men sådana undersökningar dras med en överrapportering som dessutom varierar kraftigt. I denna studie har man gjort faktiska mätningar av den fysiska aktiviteten. Forskarna följde var och en av 1172 slumpmässigt utvalda svenskar och 2925 amerikaner under en vecka. Försöksdeltagarna fick använda en så kallad accelerometer, en rörelsemätare som minut-för-minut registrerar alla slags rörelser. Tekniken har utvecklats och förfinats av Michael Sjöström, forskare på Karolinska Institutet och hans kollegor.

Försöksdeltagarnas sammanlagda aktivitet och dess rörelsemönster analyserades sedan med avseende på skillnader mellan könen, ålder, vikt och utbildningsnivå.

Tvärtemot vad visats i tidigare studier med självskattad aktivitet var inte svenskarna genomgående mer fysiskt aktiva än de amerikanska försöksdeltagarna. De svenska kvinnorna är mer aktiva än de amerikanska, genom hela livet, medan männen, särskilt de yngre, är mindre aktiva. Och de sitter mer. På ålderns höst är det däremot svenskarna som rör sig mest.

Studien visar på behovet av att göra denna typ av faktiska mätningar för att bedöma fysisk aktivitet. Resultaten används i planering av folkhälsoåtgärder. Metoden kan även användas för utvärdering av gjorda insatser.

Publikation:

Maria Hagströmer, Richard P Troiano, Michael Sjöström and David Berrigan

Levels and Patterns of Objectively assessed Physical Activity - a Comparison between Sweden and the United States

American Journal of Epidemiology, Epub ahead of print, 20 April 2010, DOI: 10.1093/aje/kwq069.

För frågor, kontalta: