Publicerad: 2009-09-30 00:00 | Uppdaterad: 2016-02-29 19:11

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris tilldelas Kirsty Spalding och Jonas Muhr

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2008 delas ut till Kirsty Spalding, institutionen för cell- och molekylärbiologi, för hennes forskning kring nybildning av nervceller i hjärnan, och till Jonas Muhr, Ludwiginstitutet för cancerforskning vid Karolinska Institutet, för hans forskning kring reglering av stamceller i hjärnan.

Kirsty Spalding har utvecklat en ny teknik för studier av cellnybildning i den mänskliga hjärnan. Hittills har man varit hänvisad till djurförsök vars resultat inte varit tillförlitliga för människa, bland annat på grund av att människans livslängd är mycket längre än försöksdjurens.

Kirsty Spaldings teknik gör det möjligt, att med hjälp av tidsbestämning av kolet i en cells DNA-molekyl, få fram cellens ålder i människa.

– Jag kommer att använda tekniken för att studera när och var nya nervceller inkorporeras i den vuxna människohjärnan och också för att avgöra om sjukdomstillstånd eller hjärnskador orsakas av störningar i cellnybildningen, säger Kirsty Spalding.

Jonas Muhrs forskninghandlar om hur stamceller ombildas till nervceller och kan bidra till att förklara hur felreglering av neurala stamceller kan ge upphov till hjärntumörer.

Hjärnan består under fosterstadiet enbart av stamceller. En stor del av dessa ombildas senare till nervceller. Jonas Muhr har upptäckt att ett antal proteiner från Sox-familjen sköter olika steg i denna omvandlingsprocess.

– Min forskning är viktig för förståelsen av hur nervsystemet/hjärnan bildas och kan bidra till kunskapen om hur stamceller kan utnyttjas i terapeutiskt syfte vid degenerativa sjukdomar, till exempel Parkinsons och Alzheimers sjukdom, säger Jonas Muhr. Resultaten har också betydelse för förståelsen av hur hjärntumörer uppkommer eftersom stamceller också finns i dessa tumörer och många proteiner är desamma som i nervsystemet.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets professorsinstallation i Berwaldhallen den 28 oktober 2009.