Publicerad: 2021-05-26 13:11 | Uppdaterad: 2021-05-26 13:20

SveDem invigde sin nya IT-plattform

På bilden ses från vänster Karin Westling, landskoordinator SveDem, Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem och Madeleine Åkerman, koordinator SveDem. Samtliga är verksamma vid Karolinska universitetssjukhuset, Tema Inflammation och Åldrande. Maria Erik
På bilden ses från vänster Karin Westling, landskoordinator SveDem, Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem och Madeleine Åkerman, koordinator SveDem. Samtliga är verksamma vid Karolinska universitetssjukhuset, Tema Inflammation och Åldrande. Maria Eriksdotter är också professor på institutionen NVS, Karolinska Institutet. Foto: Marie Franzén

SveDem, Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, invigde den 20 maj sin nya IT-plattform som utvecklats i samarbete med Uppsala Clinical Research Center (UCR). Invigningen arrangerades som ett digitalt webinarium.

I samband med den symboliska bandklippningen visades glimtar och nyheter från den nya plattformen av Maria Eriksdotter, registerhållare, Karin Westling, landskoordinator och Madeleine Åkerman, koordinator samt Sara Hansson, sektionschef på UCR och medarbetare.

SveDem är ett av världens största register för personer med kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar.  Genom att samla in data om utredning, diagnos, behandling och omvårdnad kan anslutna enheter använda sina resultat i förbättringsarbeten. Data från SveDem används också flitigt i forskning och för ledning och styrning. SveDem anges som datakälla för uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det Personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet.

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har det centrala personuppgiftsansvaret (CPUA) för SveDem. SveDems kansli ligger på Medicinska enheten Åldrande, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset.

SveDems webbplats finns mer information.

Kontaktuppgifter till SveDem

svedem.karolinska@sll.se

08-585 897 83