Publicerad: 2021-09-27 08:57 | Uppdaterad: 2021-09-28 15:24

Svara på HR-puls om arbetsmiljö under pandemin och fysisk arbetsmiljö

HR-puls, en enkät om arbetsmiljö under pandemin och fysisk arbetsmiljö har skickats ut till alla medarbetare vid institutionen för odontologi och universitetstandvården. Sista dagen att svara är 6 oktober.

I HR-puls denna gång ingår två enkäter, en som handlar om uppföljning av arbetsmiljön under pandemin samt en enkät om den fysiska arbetsmiljön inför vår årliga fysiska arbetsmiljörond. Svaren från enkäten kommer ni att följa upp på respektive avdelningsmöte/enhetsmöte/klinikmöte.

Detta är HR-puls

  • Systemet som används kallas för HR-puls och det har tagits fram av den centrala HR-avdelningen och är ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Resultatet ska ses som ett diskussionsunderlag för fortsatta diskussioner och arbete för chef och medarbetare och hjälpa till i beslutsfattandet.
  • Frågorna och resultatet ska fokusera på utveckling, inte utvärdering.
  • Enkäten skickas ut per mejl och man svarar via en länk i mejlet.
  • Det kan hända att mailet hamnar under ”Övrigt” i inkorgen, håll utkik där.
  • Mailet kommer från hr-puls.KI@mail.quicksearch.se Svaren är helt anonyma.
  • Enkäten kommer att vara öppen under två veckor och om man inte fullföljer enkäten kommer det två påminnelser.
  • Det tar några minuter att svara på frågorna.

Kontakt

Malin Lindell HR-partner