Publicerad: 2022-06-09 15:17 | Uppdaterad: 2022-06-10 14:23

Svara på HR-Puls, en enkät om den fysiska arbetsmiljön

Den 7 juni 2022 fick samtliga medarbetare på institutionen möjlighet att svara på några frågor om arbetsmiljön. Syftet med enkäten är att undersöka om det finns några risker i din arbetsmiljö inför den årliga fysiska arbetsmiljöronden som sker i september.

Om enkäten:

  • Systemet som används kallas för HR-puls och det har tagits fram av den centrala HR-avdelningen och är ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Enkäten skickas ut per mejl och man svarar via en länk i mejlet.
  • Det kan hända att mailet hamnar under ”Övrigt” i inkorgen, håll utkik där.
  • Mailet kommer från hr-puls.KI@mail.quicksearch.se Svaren är helt anonyma.
  • Enkäten kommer att vara öppen under två veckor och om man inte fullföljer enkäten kommer det två påminnelser.
  • Det tar knappt några minuter att svara på frågorna.