Publicerad: 2022-09-09 13:16 | Uppdaterad: 2022-09-09 13:16

Svara på enkäten om medarbetarportalen

Hjälp oss att förbättra medarbetarportalen genom att svara på webbenkäten

Under september 2022 genomför Kommunikationsavdelningen en webbaserad enkät om medarbetarportalen. Om du arbetar på, eller är anknuten till KI får du gärna fylla i enkäten. Om du inte vill svara kan du klicka bort den. Syftet är förbättra och anpassa medarbetarportalen och göra den mer användarvänlig. Vill du bidra med dina åsikter och erfarenheter? Klicka här för att fylla i enkäten om medarbetarportalen.

Kontakt

Rickard Carlsson Kommunikatör