Publicerad: 2018-02-22 09:20 | Uppdaterad: 2018-02-23 13:59

Suzanne Axell, Yvonne Enman och Ingrid le Roux utses till hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har utsett tre nya hedersdoktorer – Suzanne Axell, Yvonne Enman och Ingrid le Roux – som alla kommer att promoveras i Stockholms stadshus den 4 maj 2018.

Suzanne Axell, hedersdoktor vid Karolinska Institutet 2018.De nya medicine hedersdoktorerna utses alla för sina stora insatser inom Karolinska Institutets intressesfär.

Journalisten Suzanne Axell är sedan femton år tillbaka programledare för ”Fråga doktorn” i Sveriges Television. Programmet, som varje vecka har drygt en miljon tittare, sprider genom tittarfrågor, reportage och intervjuer, kunskap om medicinska frågor och aktuell forskning – inte sällan med Karolinska Institutets forskare som inbjudna experter.

Genom Suzanne Axells arbete sätter programmet patientens perspektiv i centrum. Hennes positiva och välkomnande sätt inbjuder tittarna att ställa sina medicinska frågor, vilket även ger värdefull återkoppling till forskare och läkare om hur väl de nått ut med sin information till patienter.

– Jag är otroligt hedrad och fantastiskt glad över att utses till hedersdoktor. Vi har alltid arbetat för att ”Fråga doktorn” ska vara ett program som alla kan titta på och förstå. I programmet bär jag tittarnas ansvar. Jag vågar ställa de enkla frågorna, sådant som många sitter och funderar på, och det är extra roligt att det uppmärksammas, säger Suzanne Axell.

Yvonnve Enman, hedersdoktor vid Karolinska Institutet 2018.

Till medicine hedersdoktor utses Yvonne Enman. Hon har under många år arbetat med att främja samarbeten och kommunikationen mellan forskare och patienter. Hennes insatser som vetenskapsskribent har bidragit till det starka stöd som forskning har hos patienter och allmänhet, bland annat den som rör reumatiska sjukdomar.

– Forskningen är hoppet för oss som lever med kroniska sjukdomar. Genom att berätta om forskning och de framsteg som görs, kan jag ge hopp till människor. Att Karolinska Institutet gör mig till hedersdoktor visar vikten av att skapa en länk mellan forskningen och personen med sjukdom. Det är viktigt och en glädjande bekräftelse för mig. Jag är fantastiskt glad och överväldigad, säger Yvonne Enman.

Yvonne Enman, som själv har den reumatiska sjukdomen SLE, har bland annat skapat särskilda forskningsbilagor i dåvarande Reumatikertidningen. Genom en kombination av vetenskaplig insikt och inlevelse i patienters problem och vardag, har texterna bidragit till att öka både förståelsen för forskning hos allmänheten och förståelsen för patienternas behov hos forskare. Genom att delta i undervisning vid Karolinska Institutet har Yvonne Enman också gett studenter och doktorander en inblick i livet med reumatisk sjukdom.

Till medicine hedersdoktor utses Ingrid le Roux, läkare utbildad vid Karolinska Institutet och sedan 1970-talet bosatt i Sydafrika. År 1979 startade hon en organisation för att ge hälsovård till utsatta kvinnor och barn i en kåkstad utanför Kapstaden. Organisationen, Philani Maternal, Child Health and Nutrition Trust, har därefter vuxit till att omfatta flera hälsokliniker med mödra- och barnavård i Kapstadens kåkstäder.

I organisationens så kallade mentormamma-program rekryteras lokala kvinnor, som levt med barn i området och klarat det bra trots de svåra förutsättningarna. De utbildas för att kunna sprida sin kunskap och erfarenhet till andra kvinnor genom hembesök. Organisationens mentormammor finns i dag i flera delar av Sydafrika, i Swaziland och Etiopien.

Ingrid Le Roux har genom sitt arbete hjälpt hundratusentals afrikanska kvinnor att med egen kunskap och kraft förbättra sin egen och sina barns hälsa, och att skapa ett tryggare liv. Metoderna har även utvärderats i samarbete med välrenommerade universitet.

– Att bli hedersdoktor vid Karolinska Institutet är fantastiskt. Jag kan knappt tänka mig en större ära än att få det erkännandet av ett så internationellt erkänt universitet. Det ger uppmärksamhet åt arbetet med kvinnor och barn, som alltid varit längst ned på prioritetslistan för sjukvården i många utsatta områden, säger Ingrid le Roux.

Om att bli hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Hedersdoktor är den person som en fakultet utsett att ha doktors heder och värdighet – det vill säga som får rätt att använda denna titel utan krav på att formellt uppfylla de fordringar som brukar krävas i universitetets studieplaner och övriga bestämmelser.

De första medicine hedersdoktorerna vid Karolinska Institutet utsågs år 1910 och år 1949 de första odontologie hedersdoktorerna. Genom åren har sammanlagt drygt 300 hedersdoktorer utsetts.

Sedan 1999 utser styrelsen för forskning, i egenskap av fakultetsnämnd, hedersdoktorer vid KI.