Publicerad: 2015-06-26 09:30 | Uppdaterad: 2015-07-02 16:35

Susanne Rolfner Suvanto utsedd till utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Under fredagsmorgonen meddelade barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér att Susanne Rolfner Suvanto utsetts till särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susanne, som tidigare på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting varit drivande i utvecklingen av MHFA Äldre som tagits fram av NASP, sa i morgonens presentation att hon brinner för psykisk hälsa och att det känns spännande att få lyfta in det i uppdraget. NASP ser fram emot ett fortsatt gott samarbete angående MHFA för äldre och kring arbetet med psykisk hälsa.

Se presentationen av uppdraget på Socialdepartementets webbsida