Publicerad: 2015-12-01 01:07 | Uppdaterad: 2015-12-02 13:04

Susanne Lind tilldelas årets Doktorandstipendium av Svensk sjuksköterskeförening

Susanne Lind. Foto: Malin Leijon-Lind.

Stipendiet om 105 000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.

Susanne Lind är specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad, anställd vid Palliativt Forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola och doktorand vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälles (NVS) och sektionen för omvårdnad. Hon får utmärkelsen för projektet ”Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård inom akutsjukvården”.

Hur känns det att tilldelas stipendiet, och vad händer härnäst för dig?

– Det känns naturligtvis mycket hedrande och inspirerande att projektet bedömts av andra som värdefullt och viktigt. Jag har nyligen startat implementeringsinterventionen på en specialiserad palliativ vårdenhet och planerar också tillsammans med två kliniker inom akutsjukvården för uppstart av interventionen efter nyår.