Publicerad: 2016-08-22 11:20 | Uppdaterad: 2016-08-22 11:20

Susanne Guidetti utsedd till NVS:s representant i KI:s nya internationaliseringsråd

Susanne Guidetti, universitetslektor vid sektionen för arbetsterapi, har utsetts till institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälles representant i Karolinska Institutets (KI) internationaliseringsråd, detta från och med den 30 juni 2016.

Internationaliseringsrådet kommer bland annat att arbeta med KI:s strategi för samverkan med utländska samarbetspartners.

Rådet leds av Maria Masucci, vicerektor för internationella frågor, och ska i övrigt bestå av en representant per institution och två representanter från Medicinska Föreningen.

Lektor

Susanne Guidetti

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Susanne.Guidetti@ki.se