Publicerad: 2014-04-22 13:25 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:24

Susanna Brighenti: ny docent i immunologi

Susanna Brighenti, forskargruppsledare på CIM, har blivit docent i immunologi på Institutionen för medicin, Huddinge.

-Det har hänt lite grann på elva år. Man tillhör inventarierna kan man säga, säger hon.

Susanna Brighenti började som postdoc 2003 i professor Jan Anderssons forskargrupp på Centrum för Infektionsmedicin (CIM), Karolinska Institutet. Efter en tid blev hon forskarassistent och i samband med det tog hon över gruppledarskapet.

Susanna Brighentis forskargrupp är en av få i hela Sverige som jobbar med immunsvaret vid human tuberkulos (TB) infektion.

-Fokus i gruppen är att studera immunsvaret vid tuberkulos och hur detta svar ändras vid en samtidig infektion med HIV eller parasiter. Våra fynd används för att utveckla ny diagnostik och behandling av aktiv TB.

Ny diagnostik mot TB

Idag drabbas cirka 600 personer varje år av TB i Sverige. En infektionssjukdom som numera ökar i landet men som inte kan diagnostiseras på ett enkelt sätt, förklarar Susanna Brighenti.

- Idag krävs det ofta ett batteri av olika metoder, både klinisk diagnos och laboratoriediagnos för att detektera bakterien.

Därför har Susanna Brighentis forskargrupp tillsammans med en grupp i Bangladesh arbetat med att ta fram ny immundiagnostik.

- Vi monitorerar TB-specifika B-cellsvar i blodet för att detektera aktivt tuberkulos och för att skilja aktiv från latent infektion och från andra sjukdomar med liknande kliniska symptom. Testet kan också användas för att följa svar på anti-TB behandling. Den här diagnostiken har visat sig fungera väldigt bra i hög endemiska områden, säger hon.

Studier pågår just nu på Karolinska Huddinge för att se om metoden har samma positiva effekt på TB patienter rekryterade i Sverige.

Immunterapi med Vitamin D

Ett annat spännande projekt som Susanna Brighenti är ansvarig för är en klinisk prövning i Etiopien, där ny immunterapi mot TB testas. Vitamin D och fenylbutyrat ges till patienter samtidigt som de får standard behandling med antibiotika.

- Med behandlingen försöker vi stärka slemhinnans immunförsvar för att hjälpa kroppen att bättre hantera och kontrollera sjukdomen. Därmed hoppas vi förkorta tiden som patienterna måste ta standard behandling samtidigt som de borde få minskade biverkningar, säger hon.

Vad har ni kommit fram till?

-Vi är i slutfasen av studien och har inte knäckt koden på proverna än. Det kommer bli mycket jobb med detta under 2014-15. Det blir väldigt spännande att se om behandlingen kommer ha någon signifikant effekt, det vill säga om man kommer att se någon skillnad i tillfrisknandet hos TB patienter som fått aktiv drog eller placebo.