Publicerad: 2019-12-19 10:02 | Uppdaterad: 2019-12-20 15:36

Susanna Brighenti får forskningsanslag från VR och Hjärt-Lungfonden

Stort grattis till Susanna Brighenti, CIM, som får forskningsanslag från både Vetenskapsrådet och Hjärt- och lungfonden för sina studier om tuberkulos.

Susanna Brighenti
Susanna Brighenti, CIM

Susannas får följande forskningsanslag:

Vetenskapsrådet, projektanslag (MH) 3 600 000 sek, och projektanslag inom utvecklingsforskning (UF), 4 500 000 sek.

Hjärt-Lungfonden, forskartjänst och projektanslag, 5 544 000 sek.