Publicerad: 2015-12-13 11:26 | Uppdaterad: 2015-12-13 11:26

Styrketräningsevent donerar pengar till forskning om autism vid Karolinska Institutet

Den 8 december 2015 arrangerade Peaklife Träningscenter i Örebro ett evenemang som del av det världsomspännande projektet " Kettlebells 4 autism". Varje år organiseras speciella träningsevent som syftar till att stöda forskning om autism och utveckling av evidensbaserad vård för personer med autismspektrumtillstånd. Eventet samlade denna gång ett 30-tal träningsintresserade som ville bidra till forskningen och de lyckades samla in nästan 5000 kronor till förmån för forskning om autism vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Professor Sven Bölte, föreståndare vid KIND, var mycket glad för initiativet. Pengarna kommer främst att användas till studien "Roots of Autism och ADHD Twin Study in Sweden" (RATSS). Där utforskas genetiska och miljöbetingade orsaker till bl a autism. Projektet syftar till att vara ett direkt led i att hitta biomarkörer och generera nya möjligheter som kan bidra till utvecklandet av diagnostiska test och innovativa psykopedagogiska och medicinska behandlingsmetoder.