Publicerad: 2023-04-12 15:05 | Uppdaterad: 2023-04-12 15:07

Styrgruppen för odontologisk forskning, SOF, utlyser projektmedel för 2024 - 2026

Staplar med mynt och en växt högst upp på toppen.
Foto: Creative Commons CC0

Styrgruppen för odontologisk forskning, SOF utlyser projektmedel för 2024-2026. Utlysningen öppnar den 3 april och stänger den 31 maj kl. 24:00.

Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Styrgruppen KI/Region Stockholm för odontologisk forskning (SOF) utlyser nu medel för klinisk odontologisk forskning.

Medel kan sökas inom följande kategori
• Projektbidrag

Ansökan ska göras på engelska eftersom kommittén som bedömer består av internationella granskare.

Projektbidrag - OBS - ansökan på engelska