Publicerad: 2015-05-25 09:11 | Uppdaterad: 2015-05-25 09:18

Styrelsen vid Malmö högskola vill ha Kerstin Tham som ny rektor

Malmö högskolas styrelse föreslår att Karolinska Institutets prorektor Kerstin Tham ska utses till Malmö högskolas nya rektor. Beslutet togs under ett extrainsatt styrelsemöte på fredagen den 22 maj. Nu lämnas förslaget till regeringen som fattar beslut om ny rektor. Nuvarande rektor Stefan Bengtsson lämnar uppdraget i augusti för att bli vd och rektor vid Chalmers i Göteborg.

Läs mer på Malmö högskolas webbplats.

Läs mer i artikel på KI Nyheter.

Läs ett porträtt på Kerstin Tham i KI Bladet 1/2013 (pdf, sidorna 4–6).