Publicerad: 2015-03-13 13:29 | Uppdaterad: 2015-03-13 13:33

Studier om omfattande lymfkörtelutrymning vid operation för matstrupscancer

Professor Jesper Lagergren har studerat om omfattande lymfkörtelutrymning vid operation för matstrupscancer ger ökad överlevnad eller inte.

Professor/överläkare

Jesper Lagergren

Telefon: 08-517 760 12
Enhet: Övre GI-kirurgi
E-post: Jesper.Lagergren@ki.se