Publicerad: 2012-08-09 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-17 13:41

Studie visar god effekt för nytt preparat mot reumatoid artrit

En ny studie där forskare vid Karolinska Institutet medverkat visar god effekt för substansen tofacitinib, ett nytt läkemedel mot reumatoid artrit. Enligt studien, som publiceras i New England Journal of Medicine, är läkemedlet lika effektivt som biologiska läkemedel, men till skillnad från dessa kan det nya preparatet tas i tablettform.

I studien, som är en så kallad fas-III-studie, ingick 717 personer med reumatoid artrit, kronisk ledgångsreumatism. De delades in i tre grupper, som antingen fick den nya substansen tofacitinib i hög eller låg dos, alternativt det redan godkända preparatet adalimumab, alternativt placebo. Adalimumab hör till de så kallade biologiska läkemedlen, en grupp av preparat där de första kom på marknaden i slutet av 1990-talet.

Efter sex månader hade patienterna som fick tofacitinib förbättrats mest i sin sjukdom, enligt de så kallade ACR20-kriterierna. De är en sammanvägd bedömning av patientens symtombild. Över 50 procent av dem som fick tofacitinib hade fått en symtomlindring, jämfört med 47 respektive 28 procent i adalimumab- och placebogrupperna.

– Den nya substansen tofacitinib har alltså visat en effektivitet som är jämförbar med de biologiska läkemedlen. Det är välkommet, för vi behöver fler effektiva läkemedel för att behandla reumatoid artrit, säger Ronald van Vollenhoven, professor i klinisk behandlingsforskning med särskild inriktning mot inflammationssjukdomar vid institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet.

Av studien framgick även att tofacitinib är förenat med risk för ett antal möjliga biverkningar. Bland dessa finns mag- och tarmbesvär, leverpåverkan, minskade vita och röda blodkroppar, förhöjt kolesterol, och ökad infektionskänslighet.

– Alla dessa är dock tämligen ovanliga och överlag har patienterna kunnat tåla behandlingen väl, säger Ronald van Vollenhoven.

I Sverige har uppskattningsvis 60 000 personer ledsjukdomen reumatoid artrit, RA, som ger smärta, svullnad och stelhet i lederna. På sikt innebär ofta sjukdomen ett påtagligt handikapp. När de biologiska läkemedlen kom på marknaden innebar de stora framsteg i behandlingen av RA, eftersom ungefär två tredjedelar av patienterna inte är tillräckligt hjälpta av äldre preparat.

– Men det är inte heller alla som svarar på behandling med de biologiska läkemedlen. De är dessutom mycket dyra och måste tas som infusioner eller injektioner. Framställningen av tofacitinib, som är ett traditionellt, kemiskt läkemedel, väntas bli billigare, och ger oss ytterligare ett preparat att ta till mot reumatoid artrit, säger Ronald van Vollenhoven.

I studien samarbetar kliniker från sju länder. Studien är finansierad av läkemedelsbolaget Pfizer, som har sökt tillstånd för att sälja tofacitinib i USA och Europa hos respektive läkemedelsmyndighet.

Publikation

Tofacitinib or adalimumab versus placebo in rheumatoid arthritis.
van Vollenhoven R, Fleischmann R, Cohen S, Lee E, García Meijide J, Wagner S, et al
N. Engl. J. Med. 2012 Aug;367(6):508-19