Deltagare till studie sökes Studie om klimatångest

Klimatförändringar blir alltmer märkbara i världen och påverkar ekonomi och samhället, inte minst människors hälsa och livsvillkor. Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka hur vårt beteende påverkas och förändras till följd av klimatförändringar.

dekorativ bild
iStock/Getty Images Foto: Kinzaza

Forskare hoppas att denna studie kan bidra till en ökad förståelse och medvetenhet kring människors tankar och känslor om klimatet. Fördjupad förståelse för känslor om klimatet kan bidra till konstruktiva diskussioner om klimatförändringar och kan hjälpa hitta rätt verktyg för ett mer hållbart och effektivt klimatarbete.

Hur går studien till?

Enkäten tar ungefär 15 minuter att genomföra. Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du kan avbryta närsomhelst ditt deltagande.

Vem kan delta?

För att delta i studien behöver du vara 18 år eller äldre och bosatt i Stockholmsregionen.

Anmälan

Kontakt till forskare

Profile image

Mats J Olsson

Professor

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.