Publicerad: 2015-01-20 09:31 | Uppdaterad: 2015-01-20 09:43

Studie om hjärt-lungräddning ska rädda fler liv

En ny forskningsstudie ska undersöka om hjärt-lungräddning (HLR) utan inblåsningar kan rädda fler liv. Ansvarig för studien, som går under namnet TANGO2-studien, är Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet. Studien utförs i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden, Stockholms läns landsting samt räddningstjänst och polisen.

Årligen drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus, men endast 500 överlever. Att omedelbart påbörja hjärt-lungräddning kan tredubbla chansen till överlevnad. Forskningsstudien syftar till att undersöka om HLR utan inblåsningar är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar enligt principen 30:2 vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus.

Läs mer i ett pressmeddelande från SOS Alarm.