Deltagare till studie sökes Studie om effekten av internetbaserad KBT mot depression, paniksyndrom och social fobi

Brottas du med panikattacker, social fobi eller nedstämdhet? Då kan du anmäla dig till en studie vid Karolinska Institutet som undersöker hur man kan förbättra effekten av internetförmedlad KBT för den här gruppen patienter. Personer från hela Sverige som känner sig deprimerade och/eller lider av social fobi eller paniksyndrom kan erbjudas en 12-veckors behandling genom denna studie.

dekorativ bild
Getty Images Foto: MarinaZg

Kort om studien 

Internetförmedlad KBT har visat sig ha god effekt för personer som lider av nedstämdhet och ångest. Forskarna bakom studien vill nu ta reda på om det går att öka den effekten genom att prova nya sätt att genomföra dem. Forskarna kommer utvärdera ett nytt system för handledning och anpassning av internetförmedlad KBT där behandlarna i studien får handledning varje vecka av experter på internetbehandling. Innehållet i behandlingarna är samma som i  Internetpsykiatrins vanliga behandlingar för depression, paniksyndrom och social fobi och pågår under 12 veckor.

Hur går studien till?

Behandlingarna sker vid reguljär/ordinarie vårdmottagning och behandlingsprogrammen är väl utvärderad med goda resultat sedan många år. Avgiften för internetbehandling är densamma som för annan psykologisk behandling. Det innebär att du enligt rådande patienttaxa betalar 250 kronor för varje behandlarkontakt, dock minst 250 kr/vecka. Våra behandlingar täcks av högkostnadsskyddet - det betyder att patienter i studien kommer att betala för max ca 5 vårdkontakter à 250 kr för all regionsbunden vård inom Stockholms län. Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet. 

Vem kan delta?

Det finns möjlighet för dig som lider av depression, paniksyndrom eller social fobi att delta i studien. Studien är öppen för alla i Sverige över 18 år. Behandling sker helt på distans.

Anmälan

Kontakt till forskarna

Om du har frågor om studien eller din anmälan kontakta gärna Pontus Bjurner, leg. psykolog och doktorand.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.