Publicerad: 2020-10-14 09:53 | Uppdaterad: 2024-03-25 09:54

Studerar vård och stöd för barn med allergi

Inger Kull forskar om barns och ungas allergi och om patientens övergång, transition, från pediatrik till vuxenvård. Mycket av hennes forskning är kopplad till BAMSE-projektet som hon var med och grundade för 26 år sedan.

Porträtt av Inger Kull i en sjukhuskorridor.
Foto: Stefan Zimmerman

Vad forskar du om?

– Jag forskar om allergisjukdomar hos barn och unga. Inledningsvis handlade min forskning framför allt om orsaker till allergi men de senaste åren har jag mer och mer övergått till att undersöka hur det är att ha en allergisjukdom och hur vi kan förbättra vården för dessa patienter. Speciellt intresserar jag mig för övergången, transitionen, från att vara barnpatient till att bli vuxenpatient. Det inkluderar såväl patientens egen utveckling och mognad som organisatoriska frågor om övergången från pediatrik till vuxenprimärvård. Vården har ofta inte förstått vikten av att förbereda och hjälpa patienterna att ta det steget.

Du är med och leder BAMSE. Vad är det?

– BAMSE är en födelsekohort som vi skapade 1994 för att studera astma, allergi och lungfunktion hos barn. Drygt 4000 personer födda 1994 och 1996 ingår och en hög andel av dem deltar fortfarande när vi gör uppföljningar. BAMSE har haft, och har, stor betydelse och ligger till grund för flera hundra vetenskapliga artiklar. Den mesta av min forskning idag sker fortfarande med utgångspunkt i data från BAMSE. Mina egna mest uppmärksammade rön är att barn som helammas i minst fyra månader löper mindre risk att utveckla astma än de som ammas kortare tid.

Vad planerar du för framtiden?

–  Jag ser fram emot att snart utöka min forskargrupp så att vi kan uträtta mer, men vi kommer att behålla vår nuvarande inriktning. När det gäller forskningen om transition planerar vi för en intervention för att stärka patienten och underlätta steget från pediatrik till vuxenvård. Vi hoppas också att vi kan fortsätta att följa BAMSE-kohorten, som nu är på väg in i barnafödande ålder, vilket är mycket intressant. Jag fortsätter även med utbildning, som är en stor och viktig del av min professur och något jag känner starkt för.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020

Om Inger Kull

Professor i vårdvetenskap vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Inger Kull är född i Stockholm 1958 och utbildade sig till vid Årstavikens sjuksköterskeskola med examen 1979. Hon har specialistutbildning till barnsjuksköterska (1985) och distriktssjuksköterska (1991). 2005 disputerade hon vid Institutet för miljömedicin, KI, och 2013 blev hon docent.

Inger Kull har arbetat med BAMSE-kohorten sedan starten 1994, inledningsvis som forskningssjuksköterska, idag som biträdande projektledare. 2005–2014 var hon ordförande i ASTA, Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskornas förening.

Inger Kull har anställts som professor i vårdvetenskap vid Karolinska institutet från 1 januari 2020.

Se en film