Publicerad: 2022-10-11 11:15 | Uppdaterad: 2024-04-04 11:19

Studerar striden mellan cell och virus

Gerald McInerney forskar om kampen på molekylnivå mellan människans celler och angripande virus. Han är också en engagerad lärare som brinner för att utveckla virologiämnet i KI:s utbildningar.

Gerald McInerney
Gerald McInerney forskar bland annat om covid-19. Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag är virolog och forskar om interaktionen mellan virus och cell. Virus är så små och enkla att vi inte ens klassar dem som organismer, ändå kan de infektera och ta kontroll över stora komplexa celler. Men cellen är inte försvarslös, den har olika skyddsmekanismer som antagligen ofta hjälper. Idag förstår vi bara lite av hur denna interaktion mellan virus och cell går till.

Hur forskar du om detta?

– Vi involverar många olika tekniker för att besvara de frågor vi ställs inför, och samarbetar därför med forskare från många andra områden. Ett exempel är att vi på senare år behövt hjälp inom strukturbiologi och kristallografi för att bestämma tredimensionella strukturer i olika protein.

– Främst studerar jag modellviruset Semliki Forest virus, som är en av virusvärldens motsvarigheter till labbmusen och bananflugan. Jag var bland annat först med att visa att virus kan trigga samma typ av stressreaktioner i celler som uppstår vid skadliga temperaturer eller oxidativ eller kemisk stress. Idag vet vi att celler reagerar på många typer av virus på detta sätt.

– När pandemin bröt ut lade vi all befintlig forskning åt sidan för att i stället ägna oss åt viruset sars-cov-2. Vi hade redan utvecklat ett forskningsverktyg baserat på små delar av antikroppar, så kallade nanokroppar, och blev därför en av de första i världen med att producera en nanokropp som fungerade antiviralt vid covid-19.

Vad vill du åstadkomma?

– Det som driver mig är ren nyfikenhet: jag vill ta reda på mekanismerna i detta för att det är så oerhört fascinerande. Men jag hoppas förstås att vi kan vara med och identifiera svagheter hos virus som leder till nya behandlingar i framtiden. Jag är också mycket engagerad i utbildning och vill fortsätta att utveckla virologiämnet vid KI.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Gerald McInerney

Professor i molekylär virologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Gerald McInerney är född i Dublin, Irland, 1973. Han har en examen i mikrobiologi från University College Dublin 1994 och disputerade 2000 vid Institute for Animal Health, idag The Pirbright Institute, Storbritannien. Samma år kom han som postdoc till KI:s institution för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, där han senare blivit senior forskare och gruppledare. Han blev docent 2013.

Bland McInerneys insatser inom KI:s utbildningar märks bland annat ansvaret för virologidelen av kursen immunologi och mikrobiologi, examinator för examensarbetet på biomedicinprogrammet samt sommarforskarskolor för gymnasister.

Gerald McInerney har anställts som professor i molekylär virologi vid Karolinska Institutet från 1 november 2021.

Se en film med Gerald McInerney