Publicerad: 2023-10-16 15:33 | Uppdaterad: 2024-03-21 11:04

Studerar metastaser och resistens vid lungcancer

Överlevnaden i lungcancer har ökat avsevärt, men från låga nivåer. Onkologen Simon Ekman vill bidra till bättre behandlingar i framtiden genom att studera två problem vid lungcancer: läkemedelsresistens och hjärnmetastaser.

Porträtt
Professor Simon Ekman. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

-Jag är cancerläkare och forskar om lungcancer. Trots stora framgångar med bättre behandlingar de senaste decennierna är det fortfarande den cancerform som dödar flest människor i både Sverige och världen. Vi forskar särskilt om resistens mot läkemedel och om metastaser i hjärnan.

Vad vill ni veta?

-Det är mycket vanligt att cancerläkemedel hjälper bra i början men sedan tappar effekt – tumörerna utvecklar motståndskraft, resistens, mot behandlingen. Vi försöker förstå mekanismerna bakom detta och identifiera biomarkörer och möjliga sätt att motverka resistens.

När det gäller metastaser i hjärnan försöker vi förstå dels hur de uppstår och varför de är särskilt vanliga vid lungcancer, dels hur de kan upptäckas tidigt och hur de skulle kunna behandlas. Hjärnmetastaser är idag svåra att behandla av flera skäl.

Som kliniker utgår jag i stor utsträckning från mina patienter. Vi utvecklar nya metoder för att samla in material för analys på ett för patienten skonsamt sätt. Att analysera fragment av DNA, RNA och proteiner från tumören som cirkulerar i blodet är mycket mindre invasivt än att behöva ta en biopsi på en lungtumör, vilket ofta behövs idag. På liknande sätt utvecklar vi metoder för att analysera metastaser i hjärnan med hjälp av tumör-DNA och -RNA i cerebrospinalvätskan.

Vad är målet på lång sikt?

-Vi har hittat läkemedelskandidater som tycks motverka vissa fall av läkemedelsresistens och återställa tumörens känslighet för behandlingen. Ett mål är att fortsätta driva det spåret fram till kliniska prövningar och förhoppningsvis nya läkemedel.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Simon Ekman

Professor i onkologi vid institutionen för onkologi-patologi

Simon Ekman är född 1971 i Umeå. Han tog läkarexamen samt disputerade vid Uppsala universitet år 2000. 2002–2005 gjorde han postdoc vid Rudberglaboratoriet, Uppsala universitet, och 2011–2012 gästforskade han vid University of Colorado, Denver, USA. Han blev docent 2015.

Som kliniker är Simon Ekman sedan 2009 specialist i onkologi. Han var fram till 2015 verksam vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och är sedan 2015 överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Simon Ekman har anställts som professor i onkologi vid Karolinska Institutet från 1 januari 2023.

Se en film