Publicerad: 2021-10-15 10:31 | Uppdaterad: 2024-03-21 10:22

Studerar immunsystemets tidiga utveckling

Petter Brodin är barnläkare och forskar om hur vårt immunsystem formas tidigt i livet. Hans forskning kan bidra till nya och effektivare behandlingar, bland annat för att förebygga autoimmuna sjukdomar, astma och allergier.

Petter Brodin framför Aula Medica.
Petter Brodin vill bland annat försöka karaktärisera hur ett friskt immunsystem ser ut. Foto: Andreas Andersson.

Vad forskar du om?

– Vårt immunsystem är involverat vid nästan all sjukdom, men vi vet fortfarande väldigt lite om hur det utvecklas. Vi vet att det varierar mycket mellan olika individer och att genetik bara förklarar en mindre del av detta. Jag forskar om hur denna variation utvecklas tidigt i livet och om hur immunsystem kan beskrivas på systemnivå. De senaste åren har det kommit nya kraftfulla tekniker som tillåter oss att studera hela immunsystemet samtidigt. Det är ett nytt forskningsfält, systemimmunologi, som min grupp varit med och etablerat och utvecklat nya metoder och algoritmer för.

Hur kan resultaten användas?

– Som barnimmunolog träffar jag varje dag barn som har olika problem med immunsystemet. Mitt mål är att vår forskning ska hjälpa oss att bättre förstå deras sjukdomar och på sikt också kunna ge alla spädbarns immunsystem en bra start i livet. Det skulle kunna förebygga mycket ohälsa som astma, allergi och autoimmuna sjukdomar.

– Vår forskning kan också bidra till effektivare medicinsk behandling, bland annat inom precisionsmedicin – att välja rätt behandling till rätt patient. Jag hoppas också att vi kan utveckla relevanta mått för immunsystem och karaktärisera hur ett friskt immunsystem ser ut. Det vet ingen idag.

Du blev snabbt engagerad i forskningen om covid-19. Varför?

– Med vårt labbs inriktning och teknik tyckte jag att vi hade särskilt goda förutsättningar, och därmed också ett ansvar, att delta i den forskningen. I september 2020 blev vi först med att förklara det hyperinflammatoriska tillstånd som ett fåtal unga patienter drabbats av. Ett internationellt samarbete där jag är svensk koordinator har hittills upptäckt två olika faktorer till allvarlig covid hos personer under 50 år. Vissa hade en medfödd immunbrist som de inte känt till, andra hade utvecklat autoimmunitet mot en viss mekanism i immunsystemet.

Om Petter Brodin

Professor i pediatrisk immunologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa

Petter Brodin är född i Huddinge 1982. Han tog läkarexamen samt disputerade vid KI 2011. Efter postdoc 2012–2013 vid Stanford University, Palo Alto, USA, återvände han till KI och SciLifeLabs nationella infrastruktur för masscytometri, som han sedan 2017 är chef för. Brodin blev docent 2018 och chef för enheten för klinisk pediatrik 2019.

Som kliniker är han verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset och sedan 2019 specialist i barnimmunologi. Han är gästprofessor vid Linköpings universitet och har tilldelats ett flertal priser, bland annat KVA:s Göran Gustavsson Award 2020.

Petter Brodin har anställts som professor i pediatrisk immunologi vid Karolinska Institutet från 1 juli 2021

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Petter Brodin