Publicerad: 2023-10-16 11:45 | Uppdaterad: 2024-03-06 22:07

Studerar immunsystemets mekanismer och mutationer

Peter Bergman kartlägger mekanismer i det ospecifika immunförsvaret och genetiken bakom immunbristsjukdomar. Hans forskning om kroppsegna antibiotika kan leda till nya behandlingar mot bland annat multiresistenta bakterier.

Porträtt
Professor Peter Bergman. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

–Jag forskar om hur kroppen hanterar infektioner – mer exakt om det så kallade medfödda eller ospecifika immunsystemet som är första linjen i vårt försvar. Bättre kunskap om dess mekanismer gör dels att vi förstår varför människor blir sjuka, dels att vi kan utveckla nya behandlingar.

Hur forskar du om det?

–Ett spår i min forskning gäller antibakteriella peptider som celler i det medfödda immunförsvaret kan avge. Sedan jag var doktorand har jag varit med och karaktäriserat denna del av immunförsvaret, som kan beskrivas som kroppens egna antibiotika. Från början var det utpräglad grundforskning, men de senaste åren har vi börjat närma oss klinisk relevans. Konstgjord aktivering av denna del av immunförsvaret skulle kunna bli en viktig behandling vid bland annat multiresistenta bakterier eller för att minska skador i slemhinnor vid strålningsbehandling.

Numera har jag också en omfattande klinisk forskning om patienter med immunbristsjukdom – ofta patienter som jag även träffar som kliniker. Vi söker efter genetiska orsaker till deras sjukdom, vilket också är nyckeln till framtida behandlingar. Under pandemin bedrev vi mycket forskning om svår covid samt vaccinsvar i denna patientgrupp.

Vad händer härnäst?

–Vår forskning om antibakteriella peptider tar viktiga steg. I samarbete med andra grupper har vi identifierat en läkemedelskandidat som vi tror kan aktivera detta system och vi ska nu utvärdera den i en europeisk multicenterstudie. Första försök i människa kan ligga ett par år bort. Dessutom fortsätter forskningen om immunbristsjukdomar, med målet att utvärdera nya behandlingsmetoder och införa precisionsmedicin i vården av denna patientgrupp.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Peter Bergman

Professor i klinisk immunologi vid institutionen för laboratoriemedicin

Peter Bergman är född i Järfälla 1973. Han tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 2001 och disputerade vid samma lärosäte 2005. Som kliniker har han sedan 2003 huvudsakligen varit verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset där han idag är överläkare.

Peter Bergman gjorde klinisk postdoc vid Karolinska Universitetssjukhuset 2008–2012. 2013 blev han docent samt specialistläkare i klinisk mikrobiologi.

Peter Bergman har anställts som professor i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet från 1 september 2022.

Se en film