Publicerad: 2023-10-10 17:05 | Uppdaterad: 2024-03-25 17:07

Studerar immunförsvarets roll vid cancer

Behandlingar som stärker immunförsvaret hjälper vissa cancerpatienter men inte andra. Andreas Lundqvist forskar om vad som avgör dessa skillnader. Hans mål är dels mer effektiv användning av befintliga terapier, dels att möjliggöra nya behandlingar.

Porträtt
Professor Andreas Lundqvist. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

-Jag forskar om immunförsvarets roll vid cancer. För ett drygt decennium sedan lanserades en ny form av cancerbehandling som verkar genom att stärka immunförsvaret – så kallad immunterapi. Vi forskar om vad som avgör om dessa behandlingar kommer att fungera för den enskilda patienten med spridda tumörer i kroppen.

Vad ingår i det?

I en del av vår forskning detaljstuderar vi aktiviteten i olika delar av immunförsvaret före, under och efter immunterapi med antikroppar och hur detta är kopplat till behandlingssvar. Målet är att hitta biomarkörer som kan förutsäga behandlingssvar och även risk för svåra biverkningar.

Vi studerar också vad som driver inflammation i en tumör. Det är ett gott tecken när en tumör är inflammerad, vi vet att patienter generellt svarar bättre på immunterapi i de fallen. Många tumörer är dock inte inflammerade och vi försöker förstå orsakerna till det.

Samarbeten med andra grupper - lokalt, nationellt eller internationellt – är fundamentet för vår forskning. Som labbgrupp är vi beroende av goda samarbeten med kliniker, men vi arbetar också tillsammans med andra labbgrupper. Ett exempel på det senare är forskning inom cellterapi där vi aktiverar och odlar immunförsvarets T-celler utanför kroppen för att sedan kunna ge dem tillbaka i miljardantal till patienten.

Vad vill du åstadkomma?

-Målet med min forskning är att vi ska bidra till bättre behandlingsresultat för fler cancerpatienter – dels genom att den nya kunskapen leder till att befintliga behandlingar används effektiverare, dels genom att den möjliggör nya behandlingar.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Andreas Lundqvist

Professor i onkologisk immunterapi vid institutionen för onkologi-patologi

Andreas Lundqvist är född i Stockholm 1975 och uppvuxen i Köping. Han tog kemiingenjörsexamen vid KTH 1997 och kom därefter som doktorand till Karolinska Institutet där han disputerade 2003.

2003–2009 forskade Lundqvist vid NIH:s National Heart, Lung and Blood Institute, Bethesda, USA – fram till 2008 som postdoc och därefter som staff scientist. 2009 kom han tillbaka till Karolinska Institutet och började bygga upp sin forskargrupp. Han blev docent 2012.

Andreas Lundqvist har anställts som professor i onkologisk immunterapi vid Karolinska Institutet från 1 februari 2023.

Se en film