Publicerad: 2023-10-10 10:22 | Uppdaterad: 2024-04-08 10:25

Studerar hälsa och livskvalitet efter kirurgi för missbildningar

Avancerad kirurgi räddar livet på barn som föds med svåra missbildningar i mag-tarmkanalen. Tomas Wester forskar om risken för kvarstående problem och hur livet blir för dessa patienter.

Porträtt
Professor Tomas Wester. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

-Jag är barnkirurg och arbetar både som kliniker och forskare med nyfödda som har olika typer av missbildningar, framför allt i mag-tarmkanalen. Jag gör även behandlingsstudier om blindtarmsinflammation hos barn.

Vad vill ni veta?

-Idag kan vi med kirurgi rädda livet på en stor andel av de barn som föds med svåra missbildningar i mag-tarmkanalen. Det har dock blivit allt tydligare att patienterna ofta får vissa kvarstående problem med bland annat tarmfunktion. Vi kartlägger detta genom att med enkäter, journal- och registerdata följa upp hur det går för patienterna när de växer upp. Utöver medicinska aspekter studerar vi även hur till exempel livskvalitet och familjebildning påverkas. Just nu förbereder vi för en studie av hur sexuell funktion och fertilitet påverkas för patienter som opererats för Hirschsprungs sjukdom eller ändtarmsmissbildningar.

Bättre kunskap om hur patienterna mår senare i livet gör både att vi kan ta hand om dem bättre i vården och att vi kan ge bättre information till familjerna när nya fall upptäcks. Vår forskning har bland annat lett till att vi i vården nu är måna om att hålla kontakten med dessa patienter, och förmedlar kontakt till vuxenvården när de lämnar oss i barnsjukvården.

Och studierna om blindtarmsinflammation?

-Vi har gjort den första större randomiserade studien av behandling med antibiotika vid blindtarmsinflammation hos barn. Den visade att kirurgi kan undvikas i 90 procent av fallen och har fått rätt stor uppmärksamhet. Nu följer vi upp med en internationell multicenterstudie med samma upplägg.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Tomas Wester

Professor i barnkirurgi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa

Tomas Wester är född 1960 och uppvuxen utanför Västervik. Han tog läkarexamen vid Umeå universitet 1987. Wester blev specialist i ortopedi 1993 och i barnkirurgi 1994. 1999 disputerade han vid Uppsala universitet 2006 blev han docent. Han blev adjungerad professor vid Karolinska Institutet 2015 och vid Syddansk Universitet, Odense, Danmark, 2020.

Kliniskt är Wester idag överläkare samt verksamhetschef för Barnkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Tomas Wester har anställts som professor i barnkirurgi vid Karolinska Institutet från 1 november 2022.

Se en film