Publicerad: 2020-10-15 11:38 | Uppdaterad: 2024-03-21 10:09

Studerar genetiska orsaker till atopiskt eksem

När hudbarriären inte fungerar kan inflammatoriska hudsjukdomar som atopiskt eksem uppstå. Maria Bradley forskar om sjukdomens genetiska orsaker och hur de varierar mellan olika delar av världen.

Porträtt av Maria Bradley i labbmiljö.
Foto: Jens Sölvberg

Vad forskar du om?

– Jag forskar om inflammatoriska hudsjukdomar, framför allt atopiskt eksem. Det är en folksjukdom som drabbar 20 procent av svenska barn och 10 procent av den vuxna befolkningen och som påverkar livskvaliteten mycket negativt. Vid atopiskt eksem uppstår defekter i hudbarriären, vilket leder till ett abnormt immunförsvar. Sjukdomen orsakas av flera mutationer i kombination med flera omgivningsfaktorer, och vi vill förstå hur det går till. Vår forskning handlar i stor uträckning om vilka mutationerna är, men vi studerar också hur de växelverkar med andra faktorer. Vi forskar på både svenska eksempatienter och andra kohorter – främst i Afrika men också i Sydamerika och Asien.

Varför?

– Sjukdomens orsaker, inklusive riskgener, skiljer mycket mellan olika populationer. Vår forskargrupp har bland annat visat att den vanligaste mutationen vid atopiskt eksem hos européer och nordamerikaner inte alls finns hos afrikanska eksempatienter. Att mutationer och därmed sjukdomsmekanismer skiljer sig åt innebär att framtida behandlingar kan behöva individanpassas. Nu fortsätter vi bland annat med studier av hur hudens flora av mikroorganismer, dess mikrobiom, påverkar eksemet i växelverkan med patients mutationer och omgivningen. Skiljer sig hudens mikrobiom hos eksempatienter i Etiopien jämfört med eksempatienter från Etiopien som bor i Sverige?

Vad vill du uppnå på lång sikt?

– Som kliniker träffar jag många patienter med svårt atopiskt eksem och jag hoppas att den ökade kunskapen om sjukdomens mekanismer i framtiden kan öka livskvaliteten för mina patienter – genom att leda till effektivare behandlingar och ytterst till förebyggande åtgärder så sjukdomen inte behöver bryta ut. Med det globala pussel vi nu lägger vill jag bidra till att kunskap och rätt behandling kommer alla patienter till del, oavsett vilken del av världen de lever i.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020

Om Maria Bradley

Professor i dermatologi och venereologi vid institutionen för medicin, Solna

Maria Bradley är född i Stockholm och utbildad vid KI med läkarexamen 1987. Hon blev specialist i dermatologi och venereologi 1996. Efter disputation 2001 var hon 2001–2002 postdoc vid Stanford, USA. Hon blev docent 2008.

Bradley är sedan 2016 studierektor för dermatologi och venereologi vid institutionen för medicin, Solna, där hon även var tf enhetschef 2016–2018.

Som kliniker har Bradley främst varit verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset där hon är överläkare. Hon har även arbetat i Zambia och Etiopien och är projektledare för KI:s Linnaeus-Palme-utbyte för lärare och studenter i Malawi.

Maria Bradley har anställts som professor vid Karolinska Institutet från 1 oktober 2019.

Se en film