Publicerad: 2023-10-16 11:57 | Uppdaterad: 2024-02-29 12:02

Studerar ADHD, digitala medier och psykisk ohälsa

Datorspel och sociala medier är designade för att locka in oss och hålla oss kvar – något som kan vara särskilt svårt att hantera för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Lisa B. Thorell forskar om ADHD och kopplingen mellan digitala medier och psykisk ohälsa.

Porträtt
Professor Lisa Thorell. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

-Jag har forskat länge om ADHD och tidiga riskfaktorer för denna diagnos. På senare år har jag även fokuserat på kopplingen mellan psykisk ohälsa och digitala medier, som datorspel och sociala medier. Även personer utan en neuropsykiatrisk diagnos kan såklart utveckla ett problematiskt användande av digitala medier, men risken är många gånger högre för den som har till exempel ADHD eller autism.

Vad vill ni ta reda på?

-Vi vill dels beskriva och kartlägga problemen, dels utveckla bättre metoder för att hjälpa dem som utvecklar ett problematiskt användande av digitala medier. Vi har bland annat följt barn som diagnosticerades med ADHD i 4–6-års åldern och sett att nästan 30 procent av dem utvecklat ett problematiskt användande av datorspel i mellanstadieåldern. Motsvarande siffra för en kontrollgrupp var 2 procent. Ett stort problem är att användningen av digitala medier slukar så mycket tid hos många barn och ungdomar att det går ut över annat – över skolan och över friskfaktorer som sömn, motion och att umgås med andra människor. Jag vill inte alls ta bort digitala medier helt och hållet, men det behövs en balans.

Hur vill du fortsätta?

-Som professor i utvecklingspsykologi är jag intresserad av ett livsperspektiv på dessa frågor och jag hoppas att vi i framtiden kan följa familjer redan från graviditeten, innan barnet ens är fött. Det är viktigt att studera även föräldrarnas användning av digitala medier och hur detta påverkar barnets utveckling över tid.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Lisa Berlin Thorell

Professor i utvecklingspsykologi med fokus på neuropsykologisk funktionsnedsättning vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Lisa Berlin Thorell är född i Linköping 1973. Hon tog sin kandidatexamen i psykologi vid Uppsala universitet 1997 och disputerade vid samma lärosäte 2003. 2004–2005 gjorde hon postdoc vid Karolinska Institutet och 2005–2008 forskade hon vid Uppsala universitet.

Lisa Berlin Thorell blev docent 2008 och anställdes samma år som lektor vid Karolinska Institutet, där hon sedan byggt upp en forskargrupp.

Lisa Berlin Thorell har anställts som professor i utvecklingspsykologi med fokus på neuropsykologisk funktionsnedsättning vid Karolinska Institutet från 7 mars 2023.

Se en film