Publicerad: 2017-05-08 15:41 | Uppdaterad: 2017-08-09 15:34

”Studentrepresentation viktigt för att påverka vår utbildning”

– Studentrepresentationen är det viktigaste sättet vi har att påverka vår utbildning, vår nuvarande studiesituation och vår framtid som verksamma kollegor, säger Pontus Dannberg, vice ordförande i Medicinska föreningen (MF).

Tillsammans med Odontologiska föreningen anordnade MF på torsdagen en informationsträff för studenter. Fokus låg på studentinflytande, hur en kan bli representant och vad en själv får ut av uppdraget.

– Utöver påverkansaspekten så är det också ett bra sätt att få erfarenhet av styrelseuppdrag och mötesstrukturer, och en bra merit, säger Pontus Dannberg.

I dagsläget finns runt 100 studentrepresentanter vid KI i olika organ så som KI:s konsistorium (styrelse), styrelserna för forskning, forskarutbildning och utbildning, arbetsmiljönämnden, utbildningsnämnder med mera.

– Vissa representanter sitter med i flera organ vilket innebär att vi just nu lyfter studentperspektivet i över 200 sammanhang vid KI. I och med dagens träff hoppas vi på att bli ännu fler som jobbar för detta, säger Pontus Dannberg.