Publicerad: 2014-12-08 09:14 | Uppdaterad: 2014-12-08 09:14

Studenternas prestationsgrad ökar för andra året i rad

En ny analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att studenternas prestationsgrad har ökat, det vill säga att studenterna i större utsträckning har tagit de poäng som de är registrerade för.

I dag presenterar UKÄ de senaste uppgifterna om studenternas prestationsgrad. Läsåret 2011/12 tog studenterna totalt sett 80,5 procent av de poäng de varit registrerade för inom fyra terminer, vilket är något högre än läsåret innan.

- Resultatet innebär att de senaste årens trend med svagt sjunkande prestationsgrader har vänt, säger ansvarig utredare Håkan Andersson.

Läs hela analysen här.