Publicerad: 2014-12-08 14:31 | Uppdaterad: 2014-12-08 14:31

Studenter presterar allt bättre

Svenska studenters prestationsgrad ökar och Karolinska Institutets studenter befinner sig i topp.

Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som har analyserat i vilken utsträckning studenterna tar de kurspoäng som de är registrerade för. De aktuella siffrorna gäller för läsåret 2011/2012 och visar att den genomsnittliga prestationsgraden var 80,5 procent, vilket är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med året innan. Det är andra året i rad som prestationsgraden ökar. De senaste åren har uppvisat en svag nedgång i studenternas prestationsgrad, men den trenden tycks alltså ha vänt.

I jämförelser mellan olika ämnesområden utmärker sig studenter inom medicin och odontologi samt vård och omsorg med den högsta prestationsgraden, särskilt på yrkesexamensprogrammen. I genomsnitt tog studenterna på Karolinska Institutet 91 procent av de poäng som de var registrerade för, vilket hör till de högsta bland landets lärosäten och något lägre än föregående år.

Den viktigaste faktorn för att förklara variationer i prestationsgrad är enligt UKÄ studieformen. Studenter som läser program har i genomsnitt en högre prestationsgrad än studenter på fristående kurser. Fristående kurser på distans har sedan länge varit den studieform där studenterna tar lägst andel av sina poäng. Det är också i den gruppen som den största ökningen syns i den aktuella analysen. På riksnivå ökade prestationsgraden på fristående kurser på distans med två procentenheter läsåret 2011/2012 jämfört med året före.

De kvinnliga studenterna har i genomsnitt en högre prestationsgrad än de manliga, 83 procent jämfört med 77 procent. Den högre prestationsgraden för kvinnor syns i alla studieformer. Männens prestationsgrad har dock ökat två procentenheter sedan föregående läsår. Motsvarande ökning för kvinnorna är 1 procentenhet.

Text: Karin Söderlund Leifler

Läs mer på UKÄ:s webbplats.