Publicerad: 2021-11-18 09:59 | Uppdaterad: 2021-11-18 09:59

Studenter ger SVK i Transplantationskirurgi högsta betyg

Den studentvalda kursen (SVK) i transplantationskirurgi inom läkarprogrammet har utnämnts med ett diplom för en mycket väl genomförd och uppskattad undervisningsinsats.

Sutureringsövning på läkarutbildningen.
Sutureringsövning på läkarutbildningen. Foto: Ming Yao

Det gläder oss och vi vill passa på att gratulera kursledaren och examinator Greg Nowak och hela teamet på enheten för transplantationskirurgi för ett fantastiskt jobb och engagemang.

Vad betyder utnämningen för dig?

– Steven Jobs brukade säga att slutlig framgång inte är en ansträngning av en man, det är alltid en ansträngning av ett team! Detta diplom ska ses som ett erkännande av allas hårda arbete vid ME Transplantation och enheten för transplantationskirurgi. Transplantation är ingen svår specialitet, det är ”bara” en mycket komplex specialitet och uppenbarligen gillar eleverna hur vi lär ut det till dem. Och det kan bara bli bättre - inom ett år kommer vi att introducera learning-by-gaming och senare virtuell multidisciplinär, multiprofessionell och multidimensionell utbildning, berättar Greg Nowak.