Publicerad: 2008-11-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Studenter från hela Europa får chansen att forska på KI

[PRESSMEDDELANDE 2008-11-11] Karolinska Institutet startar tillsammans med två andra ledande europeiska universitet och Amgen Foundation, ett tvåårigt program som ger över hundra utvalda studenter från hela Europa möjligheten att delta i praktiskt forskningsarbete sommartid, med handledning av ledande forskare, på tre universitet i världsklass.

- Programmet kommer att ge studenter från hela Europa en fantastisk möjlighet att få erfarenhet av den vetenskapliga forskningsprocessen, och att skapa nätverk bland ledande forskare, säger Jean J. Lim, ordförande i Amgen Foundation. De kommer att få delta i den verkliga forskningsvärlden och få egen erfarenhet av vad som krävs för att bidra till att skapa ny kunskap.

Förutom Karolinska Institutet är de deltagande universiteten Cambridge i Storbritannien och Ludwig-Maximilians i Tyskland. För programmets första fas, som sträcker sig till 2010, kommer vart och ett av de tre universiteten att få anslag för att vara värd för sommarforskningsprogrammet.

- Vi hoppas att detta kommer att inspirera fler unga människor att välja ett yrkesliv inom forskningen, säger Clara Gumpert, dekan för forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Studenterna kommer att delta i forskningsprojekt, seminarier och andra nätverksevenemang. De erbjuds också att delta i ett tredagarsseminarium i slutet av sommarprogrammet. Där kan de utbyta erfarenhet av sina forskningsprojekt, få information direkt från dem som arbetar med forskning inom den akademiska världen eller industrin och knyta kontakt.

Varje år deltar studenter från U.S.A. i Amgen Scholars Programme med handledning av välkända forskare vid landets ledande universitet. Ekonomiskt stöd till studenterna är en viktig pusselbit både i det amerikanska och europeiska programmet. Målet är att alla kvalificerade studenter ska kunna delta, oavsett deras ekonomiska situation.

För mer information, kontakta